Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
vissza

VÁLLALATI POLITIKA

Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a sikeres működés, a jogszabályi elvárások, valamint a piaci pozíciók megtartása és bővítése érdekében arra törekszik, hogy:

  • a nem veszélyes hulladék előkezelési és ártalmatlanítási tevékenységét,
  • szeszfőzés hulladéka, fás és nem fásszárú zöldhulladék, piaci hulladék komposztálása
  • a szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok
    • SRF (Solid Recovered Fuels) hulladékból előállított fűtőanyagok előállítását és minősítését, energetikai hasznosítását;
    • RDF (Refuse Delived Fuel) hulladékból nyert fűtőanyagok előkezelését hasznosítását,
  • valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenységét

a megrendelők, érdekelt felek (MOHU MOL Zrt, Társulás, Közreműködő partnerek) elvárásainak megfelelően, magas minőségi szinten, környezettudatosan és gazdaságosan irányítsa és végezze, figyelembe véve a munkabiztonsági és egészségvédelmi előírásokat.

A tevékenység minőségét, környezethasználatát, a munkabiztonságot és egészségvédelmet minden esetben a megbízók és más érdekelt felek igényei, előírásai, a vonatkozó jogszabályi és egyéb követelmények (különösen a szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagokra vonatkozó), műszaki, biztonsági és környezetvédelmi előírások együttesen határozzák meg.

A minőségi, környezeti és biztonsági követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében működtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ ISO 45001:2018 szabványok szerinti integrált irányítási rendszert. Az integrált irányítási rendszer eredményes működtetése biztosítja a tevékenység minden elemére kiterjedő folyamatszemléletű és rendszerközpontú irányítást. Az integrált irányítási rendszer hatásos működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért az ügyvezető felelős, az irányítási rendszermegbízott közreműködésével.

Az ÉBH Nonprofit Kft. minden munkatársa felelős saját munkavégzésének minőségéért, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztéséért és a bevezetett rendszer hatékony, környezettudatos működtetéséért és a biztonsági előírások betartásáért, betartatásáért.

Munkatársak folyamatos képzése, a technológiák és az infrastruktúra tervszerű fejlesztése, a környezeti tényezők és a munkahelyi kockázatok tudatos feltárása és kezelése biztosítja társaságunk eredményes és környezetbarát működésének folyamatosságát.

A társaság tevékenységének végzéséhez szükséges beszállítók, közreműködők kiválasztásának elsődleges szempontjai a minőségi termék és szolgáltatás, a környezeti hatásokra és a biztonságos munkakörnyezetre való érzékenység.

Az irányítási rendszerünk működtetésével célunk az előállított tüzelőanyag minőségének folyamatos javítása, a munkabiztonság javítása, a balesetek, a munkavégzésből eredő egészségügyi ártalmak elkerülése és a hulladék lerakásából eredő környezetterhelés csökkentése, minimalizálása.

Integrált irányítási rendszerünk működése során meghatározzuk a működés kockázatait és lehetőségeit a folyamatos fejlesztés biztosítása és az érdekelt felek elvárásainak teljesülése érdekében.

Az ÉBH Nonprofit Kft. vezetése kinyilvánítja a jogszabályi és egyéb követelmények megfelelő minőségi, környezetkímélő, biztonságos munkavégzés és a szervezeti célok elérése iránti elkötelezettségét, törekszik az érdekelt felek megelégedettségére és a rendszer folyamatos fejlesztésére.  

Veszprém, 2023. 10. 15.  

Barta Krisztina
ügyvezető

[Letöltés]