Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
vissza

Királyszentisváni Hulladékkezelő Központ

Királyszentistváni hulladékfeldolgozási technológia rövid leírása

A hulladékszállító járművek a telephelyre való belépés után a hídmérlegre állnak. Mérlegelés után a járművek az inert hulladékot az inert tárolóra, az egyéb hulladékot a mechanikai kezelőcsarnok fogadóterébe ürítik. Ezután visszaállnak a hídmérlegre, így mérlegjegyen rögzítésre kerül a leürített hulladék minősége és mennyisége.

A mechanika csarnok fogadóterében a hulladékot depózzák, ezáltal a további leürítéseknek helyet biztosítva. A hulladék ezután egy előaprítóba kerül, amely kb. 300 mm szemcseméret alá aprítja. Ebből a hulladékáramból egy mágnesszalag leválasztja a mágnesezhető fémeket, a technológia védelme érdekében.

A hulladék ezután egy 80 mm-es dobrostára halad át. A 80 mm alatti frakció a biológiai kezelő csarnokba jut. Biológiai stabilizálást nem végzünk, ezen frakció elszállításra kerül engedéllyel rendelkező partnerhez.

A dobrostán fennmaradó 80-300 mm szemcseméretű anyagáram légszeparátoron kerül átvezetésre. A légszeparátorból három anyagáram lép ki. Amit a légszeparátorba befúvott levegő nem tud „magával vinni”, az nehéz frakcióként egy konténerbe hullik. Ebben főként kövek, inert maradékok stb. találhatóak. A nehéz frakció a depónián kerül hasznosításra. A további anyagáram nagy mennyiségű levegővel kerül megszívásra, ez magával viszi a könnyebb fóliákat, papírokat, stb. Ez a könnyű frakció. A fennmaradó rész a középnehéz frakció, ez tartalmazza a nehezebb műanyagokat, nedvesebb papírokat, stb.

A könnyű és a középnehéz frakció ágán ugyanaz a válogatási folyamat történik. Először egy örvényáramú szeparátorra kerül a hulladékáram, ahol örvényáram segítségével eltávolításra kerülnek a nem mágnesezhető fémek; ez legnagyobb mennyiségben alumínium italos doboz. Ezután optikai válogatáson esik át a hulladék, mely során (a halogén tartalma miatt) a PVC-t távolítja el a válogatóberendezés.

A mágnesezhető és nem-mágnesezhető fémeket szintén engedéllyel rendelkező partnereink szállítják el. A leválogatott PVC a depón kerül lerakásra.

A könnyű és a középnehéz anyagáramot a továbbiakban egy süllyesztett szalagon ismét közösíti a technológia. A kiszállítások alakulásától és a partnerek igényeitől függően – egy utóaprító, illetve egy bálázógép segítségével – vagy aprításra, vagy bálázásra kerül a másodlagos tüzelőanyag (RDF/SRF).

Összegezve: A feldolgozás célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakással történő ártalmatlanításra, amely az Uniós irányelveknek megfelelő. Így a telephelyre beszállított, háztartásokban keletkező kommunális hulladékból a mechanikai kezelést követően az alábbi fő frakciók keletkeznek:

  • biológiailag lebomló hulladék, mely a leválasztást követően továbbszállításra kerül (cca 60%)
  • könnyű, középnehéz, magas fűtőértékű frakció, amely továbbszállításra kerül erőművekbe, alternatív tüzelőanyagként (RDF/SRF) (cca 25%)
  • anyagában hasznosítható hulladék (alu, vas), mely hasznosítók által elszállításra kerül (cca 5%)
  • nem égethető frakció, mely lerakással ártalmatlanításra kerül (cca 1%)
  • inert, nehéz frakció, mely a depótesten technológiai célú hasznosításra (pl. takarás) kerül (cca 9%)

Veszprém, 2019. 10. 07.
Sövegjártóné Barta Krisztina (ügyvezető)

 

Összefoglaló tájékoztató a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban 2019.08.10-én keletkezett tűzesetről

A királyszentistváni telephelyen 2019.08.10-én szombaton 15 óra után pár perccel a délutános műszakból az egyik gépkezelő kollégánk munkavégzés közben a biológiai csarnok környékén füst szagot érzett. Kereste a füst keletkezésének pontját, de mire körbeért a csarnok körül, addigra már a lángok felcsaptak. A kollégák a tűzkezelési szabályzat szerint értesítették a Hatóságot és megkezdték a tűz oltását. A tűz keletkezésének oka nem ismert, a vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.

A tűz nagyon gyorsan végig terjedt a bálatároló teljes területén. A bálatárolón SRF (Solid Recovered Fuels — Újrahasznosítható szilárd tüzelőanyag) volt tárolva, bálázva. Az SRF termék, mely az NHKV Zrt tulajdona.

A telephelyre beérkező ömlesztett települési szilád hulladékból (háztartási hulladék) a technológiai folyamat során a mechanikai kezelést követően leválasztásra kerülnek az alábbi frakciók: mágnesezhető és nem mágnesezhető fémek, biológiailag lebomló szerves frakció, klórtartalmú műanyagok. Az ezzel nyert hulladék minősítést követően termékké (SRF) válik. A minősítést abban az esetben kapja meg, ha megfelel az SRF szabványnak (klór, higany, nedvességtartalom, fűtőérték).

A termék bálázást követően a bálatárolón kerül ideiglenes elhelyezésre mindaddig, amíg a termék tulajdonosa (NHKV Zrt) nem intézkedik annak értékesítéséről ill. elszállíttatásáról. A bálatárolón 2019.08.10-én a készlet 5.979,6 tonna bála volt (IPPC engedély szerint a maximálisan tárolható bála 10.000 tonna).

A tűz tovább terjedésének megfékezése és oltása vízzel, habbal történt a Katasztrófavédelem irányítása mellett. A lokalizáció érdekében cca 800-1000 m3 SRF ideiglenesen átdeponálásra került. Továbbá, amint a körülmények azt lehetővé tették, külsős cég (Magyar Kötörő Kft) bevonásával megkezdődött nagy mennyiségű föld beszállítása. A vállalkozó és az ÉBH Nonprofit Kft munkatársai és munkagépei az izzó, füstölő bálákat teljes terjedelmében lefedték.

Az esemény során személyi sérülés nem történt, a létesítményekben jelentős kár nem keletkezett. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a műszeres mérések alapján lakott területen egészségre káros koncentrációjú veszélyes anyag nem volt kimutatható a levegőben.

Mind a földdel lefedett, mind pedig az átdeponált ,SRF" további sorsásról, ártalmatlanításáról a tulajdonos NHKV Zrt a későbbiekben dönt.

A tegnapi (2019.08.13.) nap folyamán az érintett Hatóságok (Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, VEMKH VJH Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály, VEMKH BJH Népegészségügyi Osztály, Balatonalmádi Rendőrkapitányság, VEMKH VJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály) supervisori ellenőrzést tartottak, az eljárás folyamatban van.

A tűzesetet követően a telephelyre a hulladék beszállítása 2019.08.12-14. között felfüggesztésre került, de miután a technológia nem sérült 2019.08.15-től a normál üzemmenet visszaállításra került.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk a továbbiakban is mindent megtesz az esetleges tűzesetek elkerülése és megakadályozása érdekében.

Egyben Tisztelettel megköszönjük a lakosság hozzáállását és az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

A Katasztrófavédelem, a Mentőszolgálat, a Rendőrség, a Magyar Kötörő Kft és az ÉBH Nonprofit Kft tűzoltásban résztvevő kollégáinak ezúton is köszönjük az önfeláldozó, megfeszített munkáját.

Királyszentistván, 2019. 08. 16.
Sövegjártóné Barta Krisztina
ügyvezető