Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
vissza

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600020.KVV

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171854.270456

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.259029

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.270660

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.235795

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158020.255377

95/2013. (X. 14.) VM rendeleta hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabáyairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163835.250081

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.244964